Reklamační řád

Provozovatel internetového obchodu:

TINKY SHOPS s.r.o., IČO: 04144619
Jednatelé: Eva Kortusová, Štěpánka Eiseltová a Ing. Jan Volf

Se sídlem: Na Tarase 137, Dušníky, 277 42 Obříství
Zapsaná: obch. rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243089
Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno prodávajícímu k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté, s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.Záruční doba na reklamované zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak v detailu produktu) od okamžiku přebrání zboží kupujícím.

Jak postupovat při reklamaci:

 1. Zašlete výrobek na adresu naší provozovny TINKY SHOPS s.r.o., Úmyslovice 122, 290 01 Poděbrady. Doporučujeme spolu s odesláním balíčku informovat naše reklamační oddělení nebo zásilku označit „REKLAMACE“.
  Tento vstřícný krok z Vaší strany nám velmi usnadní vyřízení Vaší reklamace.Vhodné je zaslat např. číslo zásilky pro snadnou dohledatelnost a možnost sledovat zásilku.
 2. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a zboží ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.
 3. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například faktura, záruční list atd. včetně vyplněného reklamačního protokolu, který je k dispozici ke stažení zde.
 4. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 5. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 6. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
 7. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Na základě posouzení reklamace bude zákazník (kupující) informován, zda byla jeho reklamace uznána či nikoli.

 • Pokud reklamace bude uznána, vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Náklady na dopravu/poštovné budou hrazeny stranou prodávající.
 • Pokud bude reklamace zamítnuta, zboží bude vráceno kupujícímu a náklady na reklamační řízení, manipulační poplatky a na dopravu/poštovné bude hrazeno stranou kupující.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, telefonicky, případně pomocí SMS.
Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.


Reklamační lhůta začíná běžet od okamžiku vašeho přebrání reklamovaného zboží a trvá 30 dnů.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení reklamačního řádu. Váš TINKY SHOPS s.r.o.
Reklamační řád je platný od 21. 10. 2015 do odvolání.
V případě změny reklamačního řádu je platný reklamační řád, který byl v platnosti k datu Vašeho nákupu.